Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GESEBOLS SJÖ, 306 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-23 Stoppdatum 2004-09-27
Mängd (ton): 160,02 Kostnad totalt: 82570
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,8
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: