Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GESEBOLS SJÖ, 306 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-21 Stoppdatum 2005-09-22
Mängd (ton): 159,79 Kostnad totalt: 86606
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: