Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GESEBOLS SJÖ, 306 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-10-25 Stoppdatum 2007-10-29
Mängd (ton): 160,00 Kostnad totalt: 102672
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: