Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GESEBOLS SJÖ, 306 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-10-15 Stoppdatum 2008-10-15
Mängd (ton): 160,00 Kostnad totalt: 116320
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: