Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GESEBOLS SJÖ, 306 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-14 Stoppdatum 2009-09-14
Mängd (ton): 90,02 Kostnad totalt: 119642
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: