Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ugglerydsgöl, 098425 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-11-02 Stoppdatum 2000-11-02
Mängd (ton): 2,10 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,8
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: