Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MADSJÖN, 313 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-12-07 Stoppdatum 1995-12-07
Mängd (ton): 9,50 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: