Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MADSJÖN, 313 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-27 Stoppdatum 1998-08-27
Mängd (ton): 15,30 Kostnad totalt: 10109
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: