Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MADSJÖN, 313 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-12 Stoppdatum 2006-09-12
Mängd (ton): 14,70 Kostnad totalt: 9026
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: