Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MADSJÖN, 313 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-12-11 Stoppdatum 2008-12-11
Mängd (ton): 15,18 Kostnad totalt: 16049
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: