Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MADSJÖN, 313 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-11-03 Stoppdatum 2009-11-03
Mängd (ton): 14,77 Kostnad totalt: 16762
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: