Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MADSJÖN, 313 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-07 Stoppdatum 2000-09-07
Mängd (ton): 14,89 Kostnad totalt: 10289
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: