Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MADSJÖN, 313 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-16 Stoppdatum 2001-09-16
Mängd (ton): 14,69 Kostnad totalt: 11576
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: