Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MADSJÖN, 313 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-22 Stoppdatum 2004-09-22
Mängd (ton): 14,81 Kostnad totalt: 10663
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: