Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FJÄLLSJÖN, 317 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-12-05 Stoppdatum 1995-12-05
Mängd (ton): 4,40 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: