Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FJÄLLSJÖN, 317 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-22 Stoppdatum 2001-09-22
Mängd (ton): 4,17 Kostnad totalt: 3117
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: