Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FJÄLLSJÖN, 317 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-02 Stoppdatum 2003-11-02
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 3104
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: