Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FJÄLLSJÖN, 317 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-30 Stoppdatum 2005-08-30
Mängd (ton): 4,02 Kostnad totalt: 2870
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: