Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FJÄLLSJÖN, 317 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-11-26 Stoppdatum 2007-11-26
Mängd (ton): 3,99 Kostnad totalt: 3906
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: