Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FJÄLLSJÖN, 317 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-11-05 Stoppdatum 2009-11-05
Mängd (ton): 3,95 Kostnad totalt: 4486
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: