Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MJÖGASJÖN, 325 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-11-11 Stoppdatum 2010-11-11
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 3487
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: