Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHJA012, 330 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-11-16 Stoppdatum 2010-11-16
Mängd (ton): 6,90 Kostnad totalt: 8980
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: