Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON055, 333 Budgetår: 1992
Startdatum: 1992-01-15 Stoppdatum 1992-09-25
Mängd (ton): 14,08 Kostnad totalt: 2
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: