Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON055, 333 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-10-27 Stoppdatum 1993-10-27
Mängd (ton): 6,90 Kostnad totalt: 3567
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: