Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON055, 333 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-09-24 Stoppdatum 1995-09-24
Mängd (ton): 7,01 Kostnad totalt: 4220
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: