Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON055, 333 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-09-25 Stoppdatum 1996-09-25
Mängd (ton): 7,36 Kostnad totalt: 4556
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: