Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON055, 333 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-24 Stoppdatum 1998-08-24
Mängd (ton): 6,97 Kostnad totalt: 4593
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: