Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON055, 333 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-27 Stoppdatum 1999-08-27
Mängd (ton): 6,93 Kostnad totalt: 4660
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: