Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON055, 333 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-12 Stoppdatum 2001-09-12
Mängd (ton): 6,80 Kostnad totalt: 5387
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: