Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON055, 333 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-10-07 Stoppdatum 2002-10-07
Mängd (ton): 7,10 Kostnad totalt: 6461
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: