Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON055, 333 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-12-06 Stoppdatum 2004-12-06
Mängd (ton): 3,90 Kostnad totalt: 3757
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: