Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON055, 333 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-29 Stoppdatum 2006-09-29
Mängd (ton): 4,07 Kostnad totalt: 4794
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: