Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRAVSJÖARNA, 345 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-28 Stoppdatum 2009-10-28
Mängd (ton): 1,87 Kostnad totalt: 2125
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: