Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LAVTJÄRN, 352 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-11-07 Stoppdatum 2009-11-07
Mängd (ton): 1,04 Kostnad totalt: 1180
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: