Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON057, 357 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-30 Stoppdatum 2010-10-30
Mängd (ton): 6,90 Kostnad totalt: 9925
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: