Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Yxasjön, 101064 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-11-10 Stoppdatum 1998-11-11
Mängd (ton): 61,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,9
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: