Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFAL012, 361 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-15 Stoppdatum 2006-09-15
Mängd (ton): 10,50 Kostnad totalt: 7581
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: