Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFAL012, 361 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-11-18 Stoppdatum 2010-11-18
Mängd (ton): 10,09 Kostnad totalt: 13506
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: