Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFAL009, 364 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-16 Stoppdatum 2006-09-16
Mängd (ton): 9,98 Kostnad totalt: 7206
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: