Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFAL009, 364 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-11-27 Stoppdatum 2008-11-27
Mängd (ton): 9,88 Kostnad totalt: 11649
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: