Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKATJÄRN, 365 Budgetår: 1992
Startdatum: 1992-11-24 Stoppdatum 1992-11-24
Mängd (ton): 3,90 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: