Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKATJÄRN, 365 Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-10-21 Stoppdatum 1994-10-21
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: