Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKATJÄRN, 365 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-24 Stoppdatum 1999-08-24
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 1332
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: