Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKATJÄRN, 365 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-10-06 Stoppdatum 2002-10-06
Mängd (ton): 3,39 Kostnad totalt: 2563
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: