Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKATJÄRN, 365 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-19 Stoppdatum 2004-09-19
Mängd (ton): 4,20 Kostnad totalt: 3024
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: