Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKATJÄRN, 365 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-13 Stoppdatum 2006-09-13
Mängd (ton): 4,20 Kostnad totalt: 2579
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: