Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKATJÄRN, 365 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-12-13 Stoppdatum 2008-12-13
Mängd (ton): 1,56 Kostnad totalt: 1649
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: