Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKATJÄRN, 365 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-11-10 Stoppdatum 2010-11-10
Mängd (ton): 1,84 Kostnad totalt: 2165
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: