Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Guntasjön, 098030 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-11-12 Stoppdatum 1998-11-12
Mängd (ton): 9,40 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,9
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: