Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUASJÖN, 369 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-11-18 Stoppdatum 2010-11-19
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 12260
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: